cách bảo trì máy phát xe hơi

Hướng dẫn chi tiết cách để kiểm tra máy phát trên xe ô tô

kiemtramayphatoto-96c0 Còn nếu điẹn áp giữ ở mức 12v không thay đổi thì có nghĩa là máy phát điện đang gặp vấn đề. Lúc này bạn hãy kiểm tra lại các giắc nối và máy phát và đo đạc lại lần nữa. Việc kiểm tra máy phát điện trên xe ô tô thường xuyên giúp bạn