cách xử lý tình huống lái xe

Cách xử lý 6 tình huống khó khăn nhất lái xe

duongnenxulythenao-8e2c Trong tình huồng bắt buộc phải đi qua đường ngập, bạn cần tránh đi gần các xe bus, xe tải, bởi lẽ sóng nước từ các xe ngược chiều này sẽ đánh vào cổ hút gió, gây thủy kích cho xe của bạn. Và một khi xe đã bị thủy kích, bạn cần sẵn sàng